Påverka kommunen!

Har du koll på dina demokratiska rättigheter?

Alla medborgare har samma rättigheter att påverka kommunen och det är inte så svårt. Faktum är att det finns många lagar som ger dig rättigheten att påverka. Läs mer om hur du kan påverka, oavsett om du är under eller över 18 år.

Titta på allmänna handlingar

Vill du veta vad kommunen har i sin byrålåda? Fråga!

I Sverige gäller offentlighetsprincipen, som innebär att du får titta på alla handlingar i kommunen, så länge de inte är skyddade av sekretess. För att begära ut allmän handling, ring, skriv eller e-posta till kommunen, eller besök dem på plats!


Överklaga ett beslut

Tycker du att ett beslut som kommunen fattat är fel? Överklaga det!

Många kommunala beslut går att överklaga. Skriv bara ett brev till kommunen där du anger vilket beslut det handlar om och varför beslutet är fel. Därefter prövas ärendet av kommunen eller en särskild förvaltningsdomstol. Om det finns en grund i din överklagan kommer beslutet att ändras eller ogiltigförklaras.


Skriv till politiker och få svar

Vill du säga något till en politiker eller tjänsteman? Skriv ett brev!

Enligt lag måste politikern eller tjänstemannen svara, antingen själv eller genom någon annan. Enligt de rekommendationer som finns ska du få svar högst tre veckor efter att du skickat ditt brev. Du kan skicka brev via vanlig post eller e-post.

Kom bara ihåg att ställa en fråga och skriv att du vill ha svar. Först då måste politikern svara.


Lämna ett medborgarförslag!

Vill du att din idé ska tas upp av kommunfullmäktige? Lämna ett medborgarförslag!

Ett medborgarförslag kan lämnas av vem som helst, oavsett ålder. För att lämna ett medborgarförslag skriver du ner ditt förslag, motiverar det och skickar in det till kommunen, via brev eller e-post. När ditt förslag kommit in behandlas det av kommunfullmäktige eller en nämnd i kommunen. Går det igenom blir ditt förslag verklighet.


Samla in namn!

Har du ett förslag som du vill uppmärksamma? Gör en namninsamling!

Du kan få med dig 200 eller 2000 personer – det beror på hur många som håller med dig och hur väl du lyckas nå ut med ditt budskap. Att samla människor som är eniga är ett sätt att uppmärksamma politiker i frågan. Vill du, kan du utvidga namninsamlingen till en hel kampanj. Gör affischer, skriv insändare, ordna manifestationer och hör av dig till journalister.


Ring en journalist eller skriv en debattartikel

Vill du få fram en fråga i den allmänna debatten? Gå ut i media!

Lokaltidningar skriver gärna om frågor i kommunen och kontaktar du en tidning och har tur kan det bli en artikel om den fråga du driver. Ett annat sätt att nå ut med sin fråga är att skriva en insändare eller en debattartikel. Formulera dig enkel och slagkraftigt och kolla att du inte skriver för långt.


Boka in ett möte med en politiker!

Vill du nå ända fram med politikerna? Boka in ett möte!

Många politiker är ute i kommunen och gör besök. Ett annat alternativ är att bjuda in politikerna, exempelvis till skolan, och anordna en debatt. Vilka som är politiker finns listat på www.huddinge.se.


Starta en förening eller en tidning!

Enligt svensk grundlag gäller yttrande-, förenings- och tryckfrihet i Sverige. 

Om du vill kan du starta en förening, till exempel en elevkår eller ett ungdomsråd. Ingen kan hindra eller tvinga dig att gå med i föreningen och ingen annan än föreningens medlemmar har rätt att fatta beslut över föreningen. Om någon bryter mot detta kan du anmäla det till justitieombudsmannen.

Du kan också starta en tidning, en skoltidning eller en blogg. Om du är över 18 år kan du bli ansvarig utgivare och få ett utgivningsbevis. Då skyddas tidningen av tryckfrihetsförordningen och det är den ansvariga utgivaren, ingen annan, som bestämmer över innehållet.

"Alltså jag måste bara genomföra detta"

En ny funktion är att du som är 13 till 25 år nu kan ansöka om pengar till egna projekt, direkt på webbplatsen. Du kan enkelt ansöka om upp till 10 000 kronor för att göra egna projekt.