Feminism över tre generationer

Fotomontage: Södra Sidan
Fotomontage: Södra Sidan

Christian, 18: ”Det är jättebra att det finns ett könsneutralt pronomen”

Idag är många ungdomar intresserade av feminism. Och hbtq-frågorna har tagit stormsteg bland unga de senaste åren. ”Jag tycker att det ska vara ett jämställt samhälle så jag är feminist”, säger Skärholmsbon Christian”, 18 år, om feminism.

Christian tycker att många har fel uppfattning om vad ordet feminism betyder.

– Det finns till exempel folk som kallar sig feminister som inte inkluderar exempelvis transkvinnor, och folk som anser att det inte finns frågor som rör män som också är feministfrågor, säger Christian.

Att hata män är inte heller feministiskt eller konstruktivt, menar Christian.

– Folk verkar glömma att feminism från början handlade om lika rättigheter för kvinnor och män, inte att något kön skulle vara överlägset ett annat.

Christian vill störta patriarkatet – samhället där männen står högst upp i hierakin och är de som syns, hörs och får mest respekt.

– Vi måste försöka skapa ett samhälle med lika möjligheter, oavsett kön. Idag är det enklare att få utbildning i allmänhet, så ungdomar är mer utbildade om feminismens historia och de effekter patriarkatet har på samhället än idag.

Det är viktigt att språket hänger med i utvecklingen, tycker Christian. Idag finns det många ord och termer för pronomen, könsroller, identiteter och sexualiteter. Hen är ett av de ord som diskuterats mest i Sverige.

– Jag tycker att det är jättebra att det finns ett könsneutralt pronomen, för de som varken identifierar sig som man eller kvinna eller inte vill uppge sitt kön.

– Många möts fortfarande av fördomar och okunskap, när det egentligen bara rör sig om helt vanliga människor. Därför är hbtqa-frågor viktiga att prata om idag.

Lennart, 48: ”Jag tycker inte alls om att det varit så fördelat”

Lennart är 48 år gammal och bor i Segeltorp. Under hans uppväxt spelade könsroller fortfarande en stor roll. Det var oftast så att kvinnorna var hemma och skötte hushållet medan männen arbetade och hanterade inkomsten.

– Jag tycker inte alls om att det varit så fördelat, det gjorde att jag inte visste hur man tog hand om ett hushåll men kunde meka med bilar och spika brädor. Båda delarna är lika viktiga för att man ska kunna klara sig själv, berättar Lennart.

Lennart tycker inte att feminismen har gått framåt speciellt mycket om man jämför från när han var yngre.

– Det är samma skit fortfarande, samma frågor och det pratas inte heller så mycket mer om det idag.

Feminism är nödvändigt idag eftersom det fortfarande är männen som styr och ställer.

– Hbtq kan jag inte säga att jag är engagerad i, inte i hen-pronomen heller, men jag engagerar mig alltid i feministiska frågor. Allt som dyker upp där man behandlar kvinnor sämre är viktigt för mig.

Lennart tycker att könsroller är viktiga till en viss del, eftersom könen har olika egenskaper som man borde ta vara på.

– Även om jag är feminist tycker jag inte att män och kvinnor ska göra precis samma saker, eftersom det är få kvinnor som vill vara hantverkare och få män som vill arbeta inom vården. Man ska inte tvinga människor att göra saker de inte vill för att det ska bli jämnt könsfördelat.

Ana, 61: ”Jag har barn som är engagerade inom hbtq”

Ana är en 61-årig Huddingebo. Hon växte upp i Italien, där det precis som i Sverige diskuterades om feminism när hon var yngre.

– När jag var ung bodde jag i ett land kring Medelhavet. Då diskuterades feminism och det kämpades för kvinnans rättigheter, främst i akademiska kretsar och i de stora städerna, berättar Ana.

I Italien och länderna kring Medelhavet var det olagligt att ha barn utanför äktenskapet.

– Mina föräldrar var inte gifta. Situationer som den jag hade skapade ganska stora problem tills staten ändrade lagarna. Mentaliteten ändrades parallellt med dem.

Idag pratar många om hbtq, som för vissa är ett lika luddigt ord som feminism. Men inte för Ana.

– Jag har barn som är engagerade inom hbtq, ett av dem arbetar för RSFL. Jag känner flera som är homo- eller bisexuella, som alla väldigt trevliga människor. Jag tror att jag ser mer ”människan” än annat, säger Ana.

Ana tycker inte att det är så viktigt att vara manlig eller kvinnlig. Det är viktigare att vara bekväm.

– Varken jag själv eller mina barn har aldrig ägt en barbie eller liknande. Min man är absolut ingen ”macho”. Jag skulle nog aldrig velat ha en sån man.

Läs mer!

Reportaget är en del av ”Demokratidningen” – en bilaga i Södra Sidan Huddinge, skriven av Huddinges elever.