Tips inför första jobbet

Foto: Flora Wiström

Appen som hjälper dig att hitta rätt

Arbetsförmedlingen har bland annat appen Yrkesguiden och olika tester du kan göra för att få idéer om vad du kan arbeta med.

Läs mer på arbetsformedlingen.se

Lediga jobb Huddinge

I Huddinge kommun finns många spännande jobb där du är med och bygger ett hållbart samhälle. Du kan till exempel jobba som lärare, förskollärare, undersköterska, sjuksköterska, socialsekreterare, ingenjör, IT-specialist och arkitekt. Läs mer på www.huddinge.se/ledigajobb

När du söker jobb

Idag finns det många platser att hitta lediga jobb på, så som arbetsformedlingen.se och huddinge.se. Glöm inte att fråga vänner och släktingar som redan finns i yrkeslivet, de har kanske kontakter som kan hjälpa dig att få jobb.

Yrkeskompassen

Arbetsförmedlingens Yrkeskompass kan hjälpa dig att hitta ditt framtida yrke. Här finner du information om arbetsmarknadsläget och framtidsutsikter för yrken som Arbetsförmedlingen gör prognos på.

Läs mer om Yrkeskompassen

Arbetsförmedlingens yrkesträffar

Missa inte när arbetsförmedlingen anordnar yrkesträffar där arbetsgivare som söker personal kommer till ett Arbetsförmedlingskontor och har information och intervjuer om en specifik tjänst.

Läs mer om Arbetsförmedlingens yrkesträffar 

Jobba i Europa

Funderar du på att söka jobb i ett annat land i Europa? Arbetsförmedlingen kan ge dig hjälp på vägen med att hitta jobb och söka ekonomiskt ersättning för utlandsstudier.

Läs mer hur du söker jobb i Europa

Missa inte att följa Eures Sweden på Facebook

Sök sommarjobb i ett annat nordiskt land

Nordjobb.org kan du söka sommarjobb i ett annat nordiskt land. De hjälper till med bostad och aktiviteter under tiden man är och arbetar i landet.


För dig som är 13-15 år

Vilka jobb får du ha?

När du är 13-15 år får du ha lite enklare jobb som assistent i en kiosk eller affär, men du får inte arbeta ensam, vara kassaansvarig eller sälja åldersreglerade varor, som till exempel tobak.  Du får heller inte arbeta i farliga miljöer med kemikalier eller med farliga maskiner där du kan skada dig. Eftersom du är under 18 krävs det även ett intyg från förälder eller vårdnadshavare som godkänner att du arbetar.

Hur mycket får du jobba?

För sommarjobb gäller att du som är 13 eller 14 år får jobba mellan klockan 06 och 20, men aldrig mer än sju timmar per dygn och 35 timmar per vecka. Du har alltid rätt till en 30 minuters rast om arbetsdagen är längre än fyra och en halv timme.  Är du 15 år och ska fylla 16 år under året så får du arbeta åtta timmar per dag. Om det krävs kan du jobba fler timmar per dag men din arbetsvecka får aldrig vara mer än 40 timmar.

Under skolveckorna får du arbeta högst två timmar per skoldag eller sju timmar per skolfri dag. Sammanlagt får du arbeta högst 12 timmar per skolvecka.

Du måste ha minst fyra veckors sammanhängande ledighet från arbete och skola varje kalenderår. Det innebär att du kan arbeta högst sex veckor om sommarlovet är tio veckor.


För dig som är 16-18 år

Vilka jobb får du ha?

Du kan ta i princip alla jobb förutom de som innebär att du kan komma till skada genom farliga maskiner eller kemikalier. Du får inte heller ha ansvar för pengar och inte arbeta ensam.

Hur mycket får du jobba?

Du får maximalt arbeta åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka. Om det krävs kan du jobba fler timmar per dag men din arbetsvecka får inte vara mer än 40 timmar. Tiden mellan 22 och 06 eller mellan 23 och 07 ska du vara ledig. Du ska ha minst tolv timmars nattvila.

Detta gäller inte på arbetsplatser där ordinarie arbetspass slutar mellan klockan 22 och 24 eller börjar mellan klockan 05 och 07 och där det medför stor olägenhet för verksamheten om den som arbetar inte kan avsluta eller påbörja arbetspasset vid de ordinarie tiderna. På sådana arbetsplatser får dygnsvilan förkortas till 11 timmar. En arbetsgivare eller uppdragsgivare får inte låta en person under 18 år utföra arbete mellan klockan 24 och 05.

För varje sjudagarsperiod ska du minst ha 36 timmars sammanhängande ledighet, om möjligt till helgen.

Arbetstiden får inte heller hindra skolgången eller möjligheten att ta sig till skolan. Du ska alltså inte jobba när du egentligen borde vara i skolan.


För dig som är äldre än 18 år

Om du har fyllt 18 år finns inga särskilda regler för sommarjobb och du får nu ha kassaansvar. Din lön ska baseras på det kollektivavtal som företaget har. Kolla upp innan vad det innebär för just den här arbetsplatsen. Kontakta berört fackförbund eller fackrepresentant på arbetsplatsen för mer information. De kan ge svar på allt från löner till ledighet och sjukfrånvaro.

Om du slutar på ett jobb

När du slutar på ett jobb är det viktigt att du fått ett anställningsbevis. Anställningsbeviset är ett bevis på att du arbetat och kan vara till stor hjälp om arbetsgivaren inte betalar ut din lön eller liknande.

Be om ett arbetsomdöme när du slutar. Arbetsomdömet är värdefullt att ha med sig till kommande jobb du söker i framtiden. Be arbetsgivaren skriva vilka arbetsuppgifter du haft samt hur länge du arbetat och om hen rekommenderar dig för annan anställning, och i så sådana fall varför.


Slussen – hjälp till arbete och studier

Slussen vänder sig till dig som är 16-24 år som är utan sysselsättning och som behöver extra stöd på din väg mot arbete eller studier.

Kontakt Slussen

Jonas Fridell, 010-487 51 81
jonas.fridell@arbetsformedlingen.se

Marie Fors, 08-535 360 83
marie.fors@huddinge.se

Läs mer om Slussen


Psykisk ohälsa –
stöd arbete, praktik och studier

Lyra vänder sig till dig som är 18-29 år som är arbetslös, har psykisk ohälsa och behöver stöd för att komma vidare på din väg mot praktik, arbete eller studier.

Kontakt Lyra:

Marve Diop, 08-535 377 72
marie.diop@huddinge.se