Familj & föräldrar

unghuddinge-familj
Illustration: Flora Wiström

Det kan finnas många orsaker till att man har det jobbigt hemma. Många bråkar med sina föräldrar, särskilt under tonåren, men man ska aldrig behöva känna sig rädd, hotad eller kränkt.

Om du mår dåligt, vill ha stöd eller hjälp kan du alltid vända dig till ungdomsmottagningen och elevhälsan

För att göra det lätt att hitta är informationen uppdelad i olika stycken:

Jobbigt hemma

Det kan handla om att föräldrarna bråkar med varandra, att en förälder missbrukar alkohol eller droger eller har en psykisk sjukdom eller andra problem. Föräldrar får aldrig slå eller stänga in sina barn. Om det inte känns bra att vara hemma kan du få hjälp att må bättre.

Få hjälp av vuxna

Vuxna som jobbar med barn och unga är skyldiga att hjälpa till om man inte har det bra. Hos socialtjänsten finns det stöd att få för att familjen ska få det bättre. Du kan till exempel prata med en lärare eller någon annan vuxen i skolan eller elevhälsan med ungdomsmottagningen, så kan de hjälpa dig vidare.

Stöd där du bor

Om du vill veta mer om vilket stöd som finns att få kan du också kontakta fältsekreterarna i mobila teamet, som jobbar i skolor och ute på mötesplatser där ungdomar finns. De kan berätta mer om hur socialtjänsten kan hjälpa dig att få det bättre.

Läs mer om bråk i hemmet och hur du kan få hjälp


Föräldrar som inte bor tillsammans

Många har föräldrar som inte bor tillsammans eller som ska separera. Ofta blir det bra till slut även om det kan vara lite stökigt i början. Föräldrarna kanske bråkar mycket eller är ledsna. Det är aldrig ditt fel om dina föräldrar inte vill leva tillsammans och det är föräldrarnas ansvar att se till att ert liv fungerar.

Hitta en lösning

Föräldrarna måste lyssna på hur du vill ha det, till exempel vem du ska bo hos. Ju äldre du är desto mer har du att säga till om. Berätta för dina föräldrar hur du skulle vilja ha det. Om föräldrarna bråkar om vem du ska bo hos kan socialtjänsten hjälpa dem att hitta en lösning tillsammans.

Prata med utomstående

Om dina föräldrar håller på att separera kanske de mår väldigt dåligt själva. Om du behöver prata med en utomstående vuxen om hur du har det kan du kontakta elevhälsan på din skola eller ungdomsmottagningen.

Om du behöver prata med något:
Till BRIS kan man också ringa, mejla eller chatta om man behöver prata med någon.

Läs mer om hur du och andra i din närhet kan få stöd


EPSON scanner image

Våld och övergrepp

De som ska ta hand om dig får aldrig hota, kränka eller slå dig. Allt våld mot barn är förbjudet i Sverige och det är aldrig ditt fel om du blir utsatt för våld. Det räknas också som barnmisshandel om man inte får mat, kläder eller någonstans att sova.

Våld i familjen

Det är viktigt att söka hjälp om man har blivit utsatt för våld i familjen. Du kan prata med en annan vuxen som du litar på eller en kompis. En lärare, elevhälsan på din skola eller ungdomsmottagningen kan hjälpa till att hitta rätt. Om det är svårt att prata om det som har hänt kan du skriva ner det och visa för en vuxen. På jagvillveta.se kan du läsa mer om vilket stöd som finns och hur man gör en anmälan om man vill det.

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck finns i hela världen och drabbar ofta ungdomar, som kan bli begränsade i sitt liv eller behöva kontrollera någon annan. Ofta handlar det om att man måste bete sig på ett visst sätt för att inte dra skam över familjen. Det kan också finnas press från släkt eller andra runt omkring familjen.Origo Stockholm har ett särskilt nummer som ungdomar kan ringa för att prata om hedersrelaterat våld eller förtryck origostockholm.se

Stöd i Huddinge

I Huddinge kan barn och ungdomar som har upplevt våld hemma få stöd. Prata med elevhälsan på din skola eller ungdomsmottagningen så kan de hjälpa dig vidare.

Akut hjälp

Om du är i en akut situation eller fara ska du ringa 112. Om du vill prata med socialtjänsten eller behöver hjälp kan du ringa till kommunens växel på vardagar eller socialjouren på andra tider.

Läs mer om akut hjälp

Läs mer om våld i hemmet och hur du kan få hjälp


Alkohol och droger i hemmet

Om din förälder har problem med alkohol eller droger påverkar det hela familjen. Det kan vara stökigt eller bråkigt hemma, föräldern kanske glömmer saker som ni har bestämt eller du kanske är orolig att din förälder ska skada sig eller göra bort sig. Det är aldrig ditt fel att din förälder missbrukar. Du har rätt att känna dig trygg hemma, och det är inte ditt ansvar att lösa problemen. Den som missbrukar måste själv söka hjälp för sina problem.

Stödgrupper i Huddinge

Det finns stöd att få för den som bor tillsammans med någon som dricker eller tar droger. I Huddinge finns stödgrupper för barn till föräldrar som missbrukar. Kontakta Fridlyst för att få reda på om det finns en grupp på gång just nu.

Om du är orolig för din förälder eller har frågor om beroende och vilken hjälp som finns att få i Huddinge kan du kontakta beroendeenheten . Du kan vara anonym om du vill.

Prata med en kurator

Om du vill prata med en kurator om hur du mår kan du kontakta elevhälsan på din skola eller ungdomsmottagningen. Om de tror att du behöver annat stöd än de kan erbjuda kan de hjälpa dig vidare.

Organisationen Maskrosbarn erbjuder bland annat stödsamtal på Skype med någon som har varit i samma situation.

Läs mer om alkohol och droger i nära relationer


Problem med pengar

När ens föräldrar har ont om pengar kan hela familjen påverkas. Man kan vara orolig för att behöva flytta, att det inte ska finnas mat hemma eller att man inte kan göra samma saker som kompisarna.

Försörjningsstöd

Om din familj har för lite pengar för att betala för det nödvändigaste, som mat, hyra och kläder, kan ni ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag. Det måste vara en vuxen i hushållet som gör ansökan. Om du vet vilka inkomster ni har i familjen kan du provräkna om ni kan få försörjningsstöd.

Rådgivning

Om man tjänar för mycket för att få försörjningsstöd men ändå har svårt att få pengarna att räcka till kan man få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. Man kan få hjälp att göra en budget för månaden, och få tips och information om hur man kan lösa sina skulder.

Bråk om pengar

Att man är orolig för sin ekonomi kan också göra att det blir bråk hemma, eller att man har svårt att sova eller koncentrera sig på skolan och kompisarna. Om du känner att du behöver prata med någon kan du ta kontakt med kuratorn på din skola, eller med ungdomsmottagningen.


Om någon blir sjuk eller dör

Om någon i ens närhet blir allvarligt sjuk eller dör kan man må väldigt dåligt. Alla människor sörjer på olika sätt och olika länge, och det finns inget rätt eller fel. En del gråter mycket, andra blir arga och en del blir trötta eller får svårt att äta. Man kan känna skuldkänslor för att man själv lever medan den andra är död, eller för att man hade bråkat innan personen dog.

Prata om sorg

När man sörjer kan man behöva vara ifred, men det kan också kännas bättre att vara tillsammans med någon som kan lyssna om man vill prata om det. Ibland kan det kännas som att ingen förstår en, och kompisarna kan vara rädda för att prata om det som har hänt för att de inte vet vad de ska säga.

Stöd vid sorg

Om du känner att du behöver prata med någon utomstående kan du kontakta kuratorn på din skola eller ungdomsmottagningen.

Läs mer om att må dåligt vid sorg och se vilket stöd du kan få

Till BRIS kan man också ringa, mejla eller chatta om man behöver prata med någon.


Psykisk ohälsa

När en förälder drabbas av psykisk ohälsa påverkar det hela familjen.  Därför kan barn och ungdomar behöva extra mycket stöd och hjälp när en förälder har psykisk sjukdom. Kom ihåg att det aldrig är ditt fel att din förälder har psykiska besvär.

Känna sig trygg hemma

Om föräldern har svårt att sköta hemmet, till exempel städa eller laga mat, kan man känna sig tvungen att göra det själv. Men du måste också få tid att göra sådant som gör att du mår bra, som att träffa dina vänner, även om din förälder mår dåligt. Det är viktigt att veta att du har rätt att känna dig trygg hemma.

Psykisk sjukdom

Om man har en psykisk sjukdom kan man få hjälp av sjukvården. Den som är sjuk måste själv söka hjälp eller få hjälp av en annan vuxen att göra det. När man söker hjälp frågar vårdpersonalen om man har barn, för att se till att du också kan få stöd och att din förälder kan få hjälp att vara en bra förälder åt dig.

Få stöd och hjälp

Du kan också behöva stöd, trots att det inte är du som är sjuk. I Huddinge erbjuds stödgrupper för barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Kontakta Fridlyst för att få reda på om det finns en grupp på gång just nu. Om du vill prata med en kurator om hur du mår kan du kontakta elevhälsan på din skola eller ungdomsmottagningen. Om de tror att du behöver annat stöd än de kan erbjuda kan de hjälpa dig vidare.

Kuling är en mötesplats på nätet för alla som har en förälder med psykisk ohälsa. Organisationen Maskrosbarn erbjuder stödsamtal på Skype med någon som har varit i samma situation.

Läs mer om psykisk ohälsa i familjen