Kompisar & relationer

unghuddinge-vanskap
Illustration: Flora Wiström

När man upprepade gånger blir illa behandlad av människor runt omkring en, kallas det mobbning. Det kan både vara fysiskt och psykisk behandling.

Taskiga grejer som händer flera gånger och får den som blir utsatt att må dåligt, räknas som mobbning. Om du mår dåligt, blir utsatt för mobbing eller har någon i din närhet som blir och vill ha stöd eller hjälp kan du alltid vända dig till ungdomsmottagningen och elevhälsan.

För att göra det lätt att hitta är informationen uppdelad i olika stycken:

Mobbing

Känna sig ensam 

Utsatt för brott 

Kriminalitet


Mobbing

När man ofta blir illa behandlad av människor runt omkring en, till exempel i skolan, kallas det mobbning. Man kan bli rädd, ledsen och kränkt, och om man blir mobbad länge kan det göra att man får dålig självkänsla. Mobbning kan vara att man blir retad och hånad, eller knuffad och slagen. Mobbning finns också på nätet, till exempel om någon sprider rykten om en eller skickar elaka meddelanden.

Prata med någon

Det kan vara svårt att berätta att man blir mobbad. Man kanske tror att det ska bli värre om man berättar, eller att ens föräldrar ska bli ledsna om de får veta. Men det är ändå bäst att berätta så att de vuxna kan stoppa mobbningen. Man kan börja med att berätta för en vuxen man litar på, till exempel någon i familjen. Du kan också prata med en lärare, skolkuratorn eller skolsköterskan.

Berätta om vad du ser

Det är aldrig ditt eller din kompis ansvar att stoppa mobbning. I skolan är det de vuxna som måste se till att ingen blir utsatt för mobbning, det står i lagen. Men du kan hjälpa till på olika sätt, till exempel att prata med någon som känner sig utanför eller berätta för någon som jobbar i skolan om du märker att någon blir mobbad.

Läs mer om hur du och andra i din närhet kan få stöd vid mobbning


Känna sig ensam

De flesta behöver träffa och umgås med andra människor för att må bra. Även om det kan vara skönt att vara ensam ibland kan det kännas viktigt att få dela upplevelser med andra och att man har någon att prata med om man är ledsen.

Få stöd och hjälp

Ensamhet är ett problem om man är ensam utan att ha valt det själv. Man kan känna sig ensam fast man har människor omkring sig, om det känns som att de inte förstår en eller att man inte passar in. Om man lider av sin ensamhet kan man behöva stöd och hjälp. Prata med elevhälsan på din skola eller ungdomsmottagningen så kan de hjälpa dig.

Här kan du läsa mer om ensamhet


Utsatt för brott

Har du eller en kompis blivit utsatt för ett brott, som till exempel rån, misshandel, våldtäkt eller olaga hot? Att drabbas av brott kan påverka människor på många olika sätt. Det är vanligt att känna sig arg, ledsen och rädd. Det är mycket man undrar över: vad händer med polisanmälan eller hur går en rättegång till?

Utsatt för brott i Huddinge

I Huddinge finns Stödcentrum för unga brottsutsatta som kan hjälpa till med stödsamtal, praktisk hjälp och rådgivning för dig som är under 21. Du kan vara anonym om du vill.

Att anmäla

 jagvillveta.se kan du läsa mer om hur man gör en anmälan, hur rättegången går till och information om vilken hjälp som finns att få.

Läs mer om brott och hur du gör för att anmäla


Kriminalitet

Det är ganska vanligt att ungdomar någon enstaka gång begår ett brott. Vanligast är stöld från till exempel skolan eller affärer. Om man är under 15 år kan man inte bli straffad, men polisen tar kontakt med socialtjänsten om du blir gripen. Om man är över 15 år kan man straffas om man begår brott. Unga personer får oftast böter eller ungdomstjänst.

Sociala insatsgrupper i Huddinge

Några som börjar begå brott fortsätter med det även som vuxna. Ibland kan det vara svårt att sluta begå brott fast man vill. I Huddinge finns sociala insatsgrupper där socialtjänsten, polisen, fritidsverksamhet och skolan samarbetar för att förändra ungdomars situation.

Medling med polis och socialtjänst

Polisen och socialtjänsten erbjuder också medling efter ett brott om du och den som har utsatts för brottet vill det. Då får du chansen att visa att du ångrar dig och kan be om ursäkt. Prata med din utredare hos polisen eller socialtjänsten. Unga KRIS är en förening som vänder sig till ungdomar som har lämnat droger och kriminalitet.