Skolan

unghuddinge-skolan (2)
Illustration: Flora Wiström

Vissa känner hög press att uppnå målen som ställs i skolan. Många kan må dåligt av alla krav och känna att de inte inte räcker till.

Om du mår dåligt av stress och känner att du inte mår bra eller hänger med i skolan kan du alltid vända dig till ungdomsmottagningen och elevhälsan.

För att göra det lätt att hitta är informationen uppdelad i olika stycken:

Problem i skolan         Stress

Dyslexi                          Svårt att koncentrera sig

Problem i skolan

Det kan finnas många anledningar till att man inte trivs i skolan. Till exempel kan det vara för att man inte har så många kompisar, att man tycker att lektionerna är tråkiga, att man har svårt att hänga med i undervisningen eller att man tycker att en lärare beter sig illa. Om man mår dåligt av att gå till skolan kan det verka bättre att inte gå dit alls, men då kan man få andra problem i stället.

Må dåligt i skolan

Om du mår dåligt av att gå till skolan är det viktigt att du berättar det för någon vuxen, till exempel en förälder, en lärare som du tycker om eller för elevhälsan. Ofta kan man lösa problemen tillsammans och det finns saker som man kan ändra på för att du ska trivas bättre i skolan. Det kan vara svårt att berätta om att man mår dåligt av att gå till skolan om man är rädd för att göra sina föräldrar ledsna eller oroliga, men försök ändå att berätta för någon så att du kan få hjälp.

Tips för att trivas i skolan


Dyslexi

Dyslexi gör det svårare att läsa och skriva, vilket kan göra att personer med dyslexi har det svårare i skolan. Det går inte att bota dyslexi, men man kan få särskilt stöd och hjälpmedel som gör det lättare.

Särskilt stöd

Om du har läs- och skrivsvårigheter som gör det svårt att klara skolan måste din skola utreda om du behöver särskilt stöd. Det är rektorn som är ansvarig, men du eller din förälder kan också prata med din lärare eller elevhälsan.

Läs mer om att ta hjälp vid dyslexi


EPSON scanner image
Illustration: Flora Wiström

Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen som kommer när det känns som att du har för mycket att göra på för lite tid, eller när du eller andra har för höga krav på dig. Det kan vara svårt att hinna med allt man vill och måste göra, skolarbete, träning och andra aktiviteter, och hinna umgås med kompisar och familj.

Vila och återhämtning

Lite stress kan vara bra, eftersom kroppen hjälper till att bli lite snabbare. Men om man känner sig stressad utan att veta varför, eller om man känner sig stressad hela tiden, kan stressen bli skadlig. Kroppen måste få vila och återhämta sig för att man ska må bra.

Tecken på stress

När man är stressad på ett sätt som inte är bra kan man bland annat få svårt att sova, känna sig trött fast man har sovit, få ont i huvudet och svårt att koncentrera sig, eller få negativa tankar och känna sig ointresserad av det som händer runt omkring.

Prata med någon

Om du ofta känner dig stressad kan du få hjälp att göra något åt det. Berätta för någon att du är stressad, till exempel en förälder eller kompis. Du kan också prata med elevhälsan på din skola eller ungdomsmottagningen.

Läs mer om stress och vad du kan göra om du mår dåligt


Svårt att koncentrera sig

Alla kan ha svårt att koncentrera sig ibland. Om du alltid har svårt med koncentration och uppmärksamhet och det känns som att tankarna hela tiden hoppar mellan olika saker kan det bli ett problem i ditt vardagsliv.

Berätta om dina svårigheter

Koncentrationssvårigheter kan bero på olika saker, till exempel att man är orolig för något eller har det jobbigt hemma, eller så kan det bero på en funktionsnedsättning. Du eller en förälder kan prata med elevhälsan på din skola så kan de hjälpa dig. Ungdomsmottagningen kan också hjälpa till att hitta rätt hjälp.

Läs mer om att ta hjälp vid koncentrationssvårigheter