Påverka miljöproblem!

unghuddinge-sok

Har du ett intresse för natur, klimat- och miljöfrågor? Nu kan du eller din förening söka bidrag ur miljöfonden för att genomföra en folkbildande eller miljöförbättrande åtgärd, aktivitet och projekt kopplat till kommunens miljöproblem.

Du eller din förening kan få pengar för att genomföra en aktivitet eller ett projekt som bidrar till miljöförbättringar i Huddinge. Din förening kanske funderar på att arrangera en aktivitet som belyser klimatförändringarna eller handlar om naturvård? Kanske har du och dina grannar en projektidé som skulle engagera fler i miljöfrågor?

Så funkar det!

Vilka kan beviljas bidrag?

  • Bidrag beviljas i första hand till föreningar och organisationer som verkar i Huddinge eller till invånare i Huddinge. I andra hand kan andra aktörer beviljas bidrag.
  • Den som står som sökande av bidraget ska ha fyllt 18 år.
  • Fonden beviljar inte bidrag till affärsdrivande verksamheter eller för en enskild persons intresse. Till exempel kan en villaägare inte beviljas medel för att köpa en kompost till den egna tomten.
  • Bidrag beviljas inte till aktiviteter, åtgärder eller projekt som strider mot svensk lagstiftning.

Bidrag på mellan 1 000 och 50 000 kronor

De fick bidrag 2015

  • Huddingeortens Biodlarförening
  • Gladö Ridsällskap
  • IFFI – Grantorp
  • Stockholms Goju Ryu Karateklubb
  • Studiefrämjandet/Naturskyddsföreningen

Ansök

Ansök senast den 31 januari 2016. Aktiviteten ska ha genomförts den 31 december 2016.

Läs mer på Huddingesmiljöfond.