Det handlar om dig och ditt sätt att resa

unghuddinge-trafikplan

Många unga bor i Huddinge. Därför är det extra viktigt att gång- och cykelbanor, tunnlar och busshållplatser fungerar för att det ska vara enkelt och tryggt att ta dig till exempelvis plugget, kompisar, pendeln eller kärleken.

Nu kan du tipsa och tycka till om kommunens cykel- och kollektivtrafikplan samt parkeringsprogram. Det är din rättighet i din vardag och verklighet. Minsta idé kan göra skillnad för det område du bor i.

Cykelplanen

– tipsa senast den 31 mars

Året runt ska det gå fort, tryggt, säkert och enkelt att cykla. Huddinges cykelplan innehåller förslag som du kan tycka till om för att det ska bli så. Vet du förresten att antalet cykelresor i Huddinge ska öka från fyra procent 2011 till tio procent 2020?

Exempel på förslag

  • Cykelparkeringar ska ligga så nära resans mål som möjligt och alltid närmare än en bilparkering.
  • Cykelvägnätet ska kopplas till kollektivtrafikens större stationer och busshållplatser.
  • Cykelvägarna ska formas så att de snabbast möjligt tar dig från start till mål.

Psst! Sportson kommer till Huddingedagarna lördagen den 30 maj. De anordnar en kul tävling och fixar din cykel helt gratis.

Kollektivtrafikplanen

− tipsa senast den 31 mars

I Huddinge ska kollektivtrafiken bli attraktivare än bilen. Då får inte kollektiva resor ta mycket längre tid än med bil. Kortare restider, högre turtäthet, trygg miljö, smidigare byten och ökad pålitlighet ger minskat bilberoende och ökad valfrihet. För att inte tala om levande stadsmiljöer och minskade klimatutsläpp.

stationsnarhetsprincipen

Exempel på förslag

  • Andelen stationsnära boenden och arbeten ska öka, det kallas stationsnärhetsprincipen.
  • Planera utifrån ett stamnät för kollektivtrafik.
  • Andelen hållplatsnära boenden ska öka.

Parkeringsprogrammet

− tipsa senast den 30 april

Parkering kräver stora ytor. Det ger mindre plats för bostäder, service och arbetsplatser där det behövs − marken måste användas effektivare. Parkeringsprogrammet beskriver dels vad som behövs för en fungerande parkeringssituation, dels hur fler ska vilja åka kollektivtrafik längre resor samt gå och cykla kortare sträckor.

Exempel på förslag

  • Pendlarparkering för bilar bör fixas så att rätt användare kan använda parkeringen.
  • Bilparkering på kommunal gatumark prioriteras för besökare, leveranser och parkering för funktionsnedsatta.
  • När parkeringsanläggningar byggs bör de mest attraktiva platserna reserveras för bilpoolplatser och för elbilar som förses med laddstolpar.

Läs mer i broschyren ”Huddinge planerar för framtidens trafik − tyck till och påverka”.

Tyck till

Här kan du tycka till och läsa mer om Huddinges planer och trafikstrategi:
http://huddinge.se/sv/trafik-vagar-och-resande/utredningar-och-planering/lar-kanna-huddinges-trafikstrategi-/